Małopolska Fundacja Opieki Małopolska Fundacja Opieki Małopolska Fundacja Opieki Małopolska Fundacja Opieki Małopolska Fundacja Opieki Małopolska Fundacja Opieki

Rada Fundacji


Przewodnicząca Rady Fundacji - Maria Szewczyk

Członek – Regina Czyszczoń

Członek - Jacek Trybuła